ProtectiaMuncii.NET

Siguranta si Sanatate in Munca (SSM)

Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Intelegem cat de pretios este timpul si de aceea ProtectiaMuncii.NET vine in sprijinul Dvs pentru:


Documentatie pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)


 • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii , precum si ale locurilor de muncaƒ/posturilor de lucru ;
 • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor;
 • elaborarea de tematicii pentru toate fazele de instruire;
 • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii;
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

Evaluarea riscurilor profesionale si de accidentare (SSM)


 • analiza tuturor activitatilor desfasurate si a proceselor tehnologice folosite;
 • delimitarea locurilor de munca;
 • identificarea factorilor de risc pentru fiecare componenta a sistemului de munca din cadrul locului de munca analizat: lucrator, sarcina de munca, mijloace de munca, mediul de lucru;
 • cuantificarea si ierarhizarea riscurilor identificate permitand in final stabilirea unor masuri de prevenire eficiente, cu aplicare imediata sau de perspectiva, prioritatea aplicarii lor fiind dictata de nivelul de risc atribuit fiecarui factor de risc identificat.
 • culegerea datelor privind accidente de munca si boli profesionale din ultimii ani;
 • completarea fisei de evaluare pentru fiecare loc de munca;
 • intocmirea listei de masuri propuse pentru pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor pentru fiecare loc de munca.

  Asistenta pe linie de securitate si sanatate in munca (SSM)


 • actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii;
 • completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
 • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma vizitelor de control;
 • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
 • consultanta pe linie de securitate si sanatate in munca privind signalistica din cadrul institutiei.

  Coordonare SSM santiere mobile si temporare – conform HG 300/2006


 • Planul de Securitate si Sanatate in Munca (PSSM);
 • Registrul de Coordonare (RC)-Deschidere;
 • Dosarul de Interventii Ulterioare (DIU) – se va finaliza la sfarsitul lucrarii si presupune colaborarea cu cei care intocmesc cartea constructiei si manualele de exploatare;
 • Verificarea modului de respectare a PSSM in santier;
 • Intocmirea unui raport referitor la situatia securitatii si sanatatii in munca pe santier, neconformitatile constatate, masuri de remediere;
 • Completarea si actualizarea RC;
 • Participarea la Sedintele de coordonare SSM la nivelul santierului;
 • Avizarea Planurilor proprii ale subantreprenorilor;
 • Alte activitati specifice atributiilor Coordonatorilor SSM, conf. HG 300/2006;